16 icons chủ đề Trường học - School Icon Set cực đẹp

Việc sử dụng icon trong một bài PowerPoint sẽ giúp bài thuyết trình của bạn thêm hấp dẫn hơn. Bộ sưu tập icon của bài viết này mang tên: School Icon Set.

Giới thiệu về School Icon Set:

- Những mẫu icon này sử dụng cho những bài thuyết trình về chủ đề giáo dục, nhà trường, trường học, học tập, học sinh, sinh viên...

- Số lượng: 16 icons

- File lưu dạng .png

- Đầy đủ file .ai và file .psd cho những bạn muốn thiết kế thêm.

Hình ảnh minh họa:

School Icon Set

học thiết kế website
Bình luận của bạn