• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • PowerPoint Themes
  • 6 slide powerpoint cảm hứng từ chiếc máy bay cho bài thuyết trình về Du lịch

6 slide powerpoint cảm hứng từ chiếc máy bay cho bài thuyết trình về Du lịch

Nếu bài thuyết trình của bạn có nội dung liên quan đến Du lịch thì slide powerpoint với hình ảnh chiếc máy bay là một ý tưởng không tồi. Hãy tải về làm template powerpoint của bạn ngay nhé!

Hình ảnh chủ đạo của những mẫu slide powerpoint dưới đây là những chiếc máy bay, bạn có thể dùng cho những bài thuyết trình như: Du lịch, Di chuyển, Hàng không, Phương tiện giao thông hàng không...

Với mỗi mẫu mình sẽ đưa ra hình ảnh minh họa để bạn dễ theo dõi và tải về!

1. Air-Travel-PowerPoint-Template

Air-Travel-PowerPoint-Template

2. Biplane-Banner-PowerPoint-Template

Biplane-Banner-PowerPoint-Template

3. Historical-Places-PowerPoint-Template

Historical-Places-PowerPoint-Template

4. International-Travel-PowerPoint-Template

International-Travel-PowerPoint-Template

5. Kinder-Garden-PowerPoint-Template

Kinder-Garden-PowerPoint-Template

6. World-Tour-PowerPoint-Template

World-Tour-PowerPoint-Template

học thiết kế website
Bình luận của bạn