Bộ sưu tập 8 slide powerpoint chủ đề Tốt nghiệp - Cử nhân

Nếu bạn đang sắp tốt nghiệp và tìm kiếm template powerpoint cho bài thuyết trình về bài thuyết trình. Vào bài viết và tải ngay những mẫu template Tốt nghiệp - Cử nhân cực đẹp nhé!

Bạn có thể sử dụng những mẫu slide powerpoint dưới đây cho bài thuyết trình về chủ đề tốt nghiệp, cử nhân, giáo dục, quản lý giáo dục...

Mỗi mẫu slide powerpoint mình đều đánh số thứ tự theo tên và có hình ảnh minh họa, bạn có thể xem trước để dễ theo dõi nhé!

1. Degree_ppt

Degree_ppt

2. Graduation_ppt

Graduation_ppt

3. Graduation_ppt_2

Graduation_ppt_2

4. Graduation_ppt_3

Graduation_ppt_3

5. Graduation-Banner-PowerPoint-Template

Graduation-Banner-PowerPoint-Template

6. Graduation-Cap-PowerPoint-Template

Graduation-Cap-PowerPoint-Template

7. Graduation-PowerPoint-Template

Graduation-PowerPoint-Template

8. Graduation-PowerPoint-Template-2

 

Graduation-PowerPoint-Template-2

Hình nền PowerPoint chúc bạn có bài thuyết trình thành công!

học thiết kế website
Bình luận của bạn