Thẻ:

slide powerpoint fruit

 ( 2 bài viết )

Với bộ sưu tập slide powerpoint về các loại quả bạn có thể thuyết trình về bất cứ loại quả nào hoặc về hoa quả nói chung.