• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • slide powerpoint nhà trường
Thẻ:

slide powerpoint nhà trường

 ( 1 bài viết )

9 mẫu slide powerpoint dành cho bài thuyết trình về chủ đề giáo dục như: nhà trường, học tập, giáo dục, đào tạo, quản lý giáo dục...


  29/01/2017 12:31 ( 3 năm trước ) - 4.746 lượt xem

9 mẫu slide powerpoint dành cho bài thuyết trình về giáo dục