• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • tạo hình nền mờ trong powerpoint
Thẻ:

tạo hình nền mờ trong powerpoint

 ( 1 bài viết )

Bài viết hướng dẫn bạn tự tạo một hình nền powerpoint chuyên nghiệp bằng cách chỉnh độ trong suốt của hình nền đó.