Tải ngay mẫu slide powerpoint Đánh giá công việc/ con người theo ngày

Mẫu slide powerpoint dùng để đánh giá việc thực hiện công việc hoặc đánh giá con người. Bạn có thể sử dụng sao cho phù hợp với mục đích của bản thân.

Giới thiệu về mẫu slide powerpoint Đánh giá theo ngày:

- Dùng để đánh giá công việc/ đánh giá con người theo ngày.

- Màu sắc và icon được phân biệt như sau (dùng để tham khảo, bạn có thể thay đổi theo sở thích và mong muốn của bản thân):

+ Mặt cười, màu xanh lá cây: Hoàn thành tốt/ Tốt

+ Mặt bình thường, màu xanh da trời: Hoàn thành/ Đạt

+ Mặt mếu, màu đỏ: Chưa hoàn thành/ Chưa Đạt

- Thay đổi tên người/ tên công việc ở Edit name here

Chúc bạn có 1 bài báo cáo thành công!

Đánh giá theo ngày

học thiết kế website
Bình luận của bạn