[Template PowerPoint chuyên nghiệp] Mẫu powerpoint Dòng thời gian - Timeline

hinhnenppt.com gửi tặng bạn bộ sưu tập template PowerPoint chuyên nghiệp. Template của bài viết này mang tên: Dòng thời gian - Timeline

Giới thiệu về Template PowerPoint Dòng thời gian - Timeline: 

- Dùng để biểu diễn tiến trình theo dòng thời gian

- Màu sắc hài hòa

- Sơ đồ minh họa khoa học

- Size slide: 16:9

Hình ảnh minh họa:

Template PowerPoint Dòng thời gian - Timeline

 Template PowerPoint Dòng thời gian - Timeline

Template PowerPoint Dòng thời gian - Timeline

Template PowerPoint Dòng thời gian - Timeline

Template PowerPoint Dòng thời gian - Timeline

học thiết kế website
Bình luận của bạn