[Template PowerPoint chuyên nghiệp] Mẫu powerpoint Sơ đồ tổ chức - Organization Chart

hinhnenppt.com gửi tặng bạn bộ sưu tập template PowerPoint chuyên nghiệp. Template của bài viết này mang tên: Sơ đồ tổ chức - Organization Chart

Giới thiệu về Template PowerPoint Sơ đồ tổ chức - Organization Chart : 

- Dùng để biểu diễn sơ đồ tổ chức bộ máy trong công ty.

- Màu sắc hài hòa

- Sơ đồ minh họa khoa học

- Size slide: 16:9

Hình ảnh minh họa:

Template PowerPoint Sơ đồ tổ chức - Organization Chart

 Template PowerPoint Sơ đồ tổ chức - Organization Chart

Template PowerPoint Sơ đồ tổ chức - Organization Chart

Template PowerPoint Sơ đồ tổ chức - Organization Chart

Template PowerPoint Sơ đồ tổ chức - Organization Chart

Template PowerPoint Sơ đồ tổ chức - Organization Chart

học thiết kế website
Bình luận của bạn