Tổng hợp 16 mẫu sơ đồ dòng thời gian (timeline) sử dụng trong PowerPoint

Với mẫu sơ đồ dạng timeline bạn có thể sử dụng để minh họa: diễn biến sự việc, dòng thời gian, quy trình...

Tổng hợp 16 mẫu đa dạng khác nhau bạn có thể lựa chọn sao cho phù hợp với nội dung có sẵn để thiết kế cho mình 1 mẫu sơ đồ timeline chuyên nghiệp.

Với mỗi mẫu mình sẽ đưa ra hình ảnh minh họa để bạn có thể dễ dàng lựa chọn và download về để sử dụng.

Diagram_Timeline_001

Diagram_Timeline_002

Diagram_Timeline_003

Diagram_Timeline_004

Diagram_Timeline_005

Diagram_Timeline_006

Diagram_Timeline_007

Diagram_Timeline_008

Diagram_Timeline_009

Diagram_Timeline_010

Diagram_Timeline_011

Diagram_Timeline_012

Diagram_Timeline_013

Diagram_Timeline_014

Diagram_Timeline_015

Diagram_Timeline_016

Hình nền PowerPoint chúc bạn có 1 bài thuyết trình thành công với bộ template này!

học thiết kế website
Bình luận của bạn