Tổng hợp 8 mẫu slide powerpoint về biển, đại dương

hinhnenppt.com gửi tặng bạn 8 mẫu slide powerpoint cho bài thuyết trình về biển, đại dương cực đẹp

1. FISHBOWL

Màu nền: xanh dương

Màu chữ: vàng/ trắng

Hình ảnh minh họa:

FISHBOWL

2. OCEAN WAVES

Màu nền: xanh

Màu chữ: đen

Hình ảnh minh họa:

OCEAN WAVES

3. OCEAN

Màu nền: xanh dương

Màu chữ: trắng

Hình ảnh minh họa:

OCEAN

4. PARADISE BEACH

Màu nền: xanh, trắng

Màu chữ: đen

Hình ảnh minh họa:

PARADISE BEACH

5. SEA

Màu nền: xanh

Màu chữ: đen

Hình ảnh minh họa:

SEA

6. SEA SKY

Màu nền: xanh, trắng

Màu chữ: đen

Hình ảnh minh họa:

SEA SKY

7. SEASIDE

Màu nền: xanh

Màu chữ: trắng

Hình ảnh minh họa:

SEASIDE

8. STARFISH

Màu nền: vàng

Màu chữ: xanh

Hình ảnh minh họa:

STARFISH

Hình nền PowerPoint chúc bạn có 1 bài thuyết trình thành công!

học thiết kế website
Bình luận của bạn