Tuyển tập 10 mẫu slide powerpoint cực phong phú về các loại quả (phần 1)

Với bộ sưu tập slide powerpoint về các loại quả bạn có thể thuyết trình về bất cứ loại quả nào hoặc về hoa quả nói chung.

APPLE 1

Chủ đề: Táo đỏ

Màu nền: đỏ

Màu chữ: trắng

Hình ảnh minh họa:

APPLE 1

APPLE 2

Chủ đề: Táo xanh

Màu nền: xanh, trắng

Màu chữ: đen

Hình ảnh minh họa:

APPLE 2

BANANA

Chủ đề: Quả chuối

Màu nền: vàng, trắng

Màu chữ: đen

Hình ảnh minh họa:

BANANA

CUCUMBER

Chủ đề: Quả dưa chuột

Màu nền: xanh nhạt

Màu chữ: đen

Hình ảnh minh họa:

CUCUMBER

FRUIT 1

Chủ đề: Hoa quả

Màu nền: xanh, trắng

Màu chữ: xanh

Hình ảnh minh họa:

FRUIT 1

FRUIT 2

Chủ đề: Hoa quả

Màu nền: vàng

Màu chữ: đen

Hình ảnh minh họa:

FRUIT 2

FRUIT 3

Chủ đề: Hoa quả

Màu nền: trắng

Màu chữ: đen

Hình ảnh minh họa:

FRUIT 3

FRUIT 4

Chủ đề: Hoa quả

Màu nền: xanh

Màu chữ: đen

Hình ảnh minh họa:

FRUIT 4

FRUIT 5

Chủ đề: Hoa quả

Màu nền: xanh

Màu chữ: đen

Hình ảnh minh họa:

FRUIT 5

KIWI

Chủ đề: Quả kiwi

Màu nền: trắng

Màu chữ: đen

Hình ảnh minh họa:

KIWI

học thiết kế website
Bình luận của bạn