Tuyển tập 10 mẫu slide powerpoint về tình yêu (phần 1)

Nếu bạn đang cần làm powerpoint để thuyết trình về tình yêu hoặc muốn tỏ tình với ai đó thì hãy sử dụng những mẫu slide trong bài viết này nhé!

MẪU SỐ 1

Màu nền: hồng

Màu chữ: đen

Hình ảnh minh họa:

Tuyển tập 10 mẫu slide powerpoint về tình yêu (phần 1)

MẪU SỐ 2

Màu nền: trắng

Màu chữ: đỏ

Hình ảnh minh họa:

Tuyển tập 10 mẫu slide powerpoint về tình yêu (phần 1)

MẪU SỐ 3

Màu nền: trắng

Màu chữ: đen

Hình ảnh minh họa:

Tuyển tập 10 mẫu slide powerpoint về tình yêu (phần 1)

MẪU SỐ 4

Màu nền: đỏ, trắng

Màu chữ: đen

Hình ảnh minh họa:

Tuyển tập 10 mẫu slide powerpoint về tình yêu (phần 1)

MẪU SỐ 5

Màu nền: trắng, đỏ

Màu chữ: đen

Hình ảnh minh họa:

Tuyển tập 10 mẫu slide powerpoint về tình yêu (phần 1)

MẪU SỐ 6

Màu nền: hồng, trắng

Màu chữ: đen

Hình ảnh minh họa:

Tuyển tập 10 mẫu slide powerpoint về tình yêu (phần 1)

MẪU SỐ 7

Màu nền: hồng 

Màu chữ: đen

Hình ảnh minh họa:

Tuyển tập 10 mẫu slide powerpoint về tình yêu (phần 1)

MẪU SỐ 8

Màu nền: xanh

Màu chữ: đen

Hình ảnh minh họa:

Tuyển tập 10 mẫu slide powerpoint về tình yêu (phần 1)

MẪU SỐ 9

Màu nền: trắng, tím

Màu chữ: đen

Hình ảnh minh họa:

Tuyển tập 10 mẫu slide powerpoint về tình yêu (phần 1)

MẪU SỐ 10

Màu nền: xanh

Màu chữ: đen

Hình ảnh minh họa:

Tuyển tập 10 mẫu slide powerpoint về tình yêu (phần 1)

Xem thêm: Tuyển tập 10 mẫu slide powerpoint về tình yêu (phần 2)

học thiết kế website
Bình luận của bạn