Tuyển tập 10 mẫu slide powerpoint về tình yêu (phần 2)

Nếu bạn đang cần làm powerpoint để thuyết trình về tình yêu hoặc muốn tỏ tình với ai đó thì hãy sử dụng những mẫu slide trong bài viết này nhé!

Tiếp nối Tuyển tập 10 mẫu slide powerpoint về tình yêu (phần 1), Hình nền PowerPoint gửi tặng thêm cho bạn 10 mẫu slide powerpoint về tình yêu (phần 2) đẹp và chuyên nghiệp không kém:

MẪU SỐ 11

Màu nền: hồng

Màu chữ: đen

Hình ảnh minh họa:

Tuyển tập 10 mẫu slide powerpoint về tình yêu (phần 2)

MẪU SỐ 12

Màu nền: đỏ

Màu chữ: trắng

Hình ảnh minh họa:

Tuyển tập 10 mẫu slide powerpoint về tình yêu (phần 2)

MẪU SỐ 13

Màu nền:đỏ

Màu chữ: trắng

Hình ảnh minh họa:

Tuyển tập 10 mẫu slide powerpoint về tình yêu (phần 2)

MẪU SỐ 14

Màu nền: trắng

Màu chữ: đen

Hình ảnh minh họa:

Tuyển tập 10 mẫu slide powerpoint về tình yêu (phần 2)

MẪU SỐ 15

Màu nền: tím

Màu chữ: trắng

Hình ảnh minh họa:

Tuyển tập 10 mẫu slide powerpoint về tình yêu (phần 2)

MẪU SỐ 16

Màu nền: trắng

Màu chữ: đen

Hình ảnh minh họa:

Tuyển tập 10 mẫu slide powerpoint về tình yêu (phần 2)

MẪU SỐ 17

Màu nền: xanh

Màu chữ: đen

Hình ảnh minh họa:

Tuyển tập 10 mẫu slide powerpoint về tình yêu (phần 2)

MẪU SỐ 18

Màu nền: xanh

Màu chữ: trắng/ vàng

Hình ảnh minh họa:

Tuyển tập 10 mẫu slide powerpoint về tình yêu (phần 2)

MẪU SỐ 19

Màu nền: vàng

Màu chữ: đen

Hình ảnh minh họa:

Tuyển tập 10 mẫu slide powerpoint về tình yêu (phần 2)

MẪU SỐ 20

Màu nền: xanh

Màu chữ: đen

Hình ảnh minh họa:

Tuyển tập 10 mẫu slide powerpoint về tình yêu (phần 2)

học thiết kế website
Bình luận của bạn