• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • PowerPoint Templates
  • Tuyển tập 13 mẫu sơ đồ dạng bản đồ các nước trên thế giới sử dụng trong PowerPoint

Tuyển tập 13 mẫu sơ đồ dạng bản đồ các nước trên thế giới sử dụng trong PowerPoint

Nếu bạn đang thuyết trình về một đất nước/ châu lục trên thế giới thì chắc chắn bài viết này sẽ hữu ích đối với bạn!

Hình nền PowerPoint gửi tặng bạn 13 mẫu sơ đồ dạng bản đồ các nước/ châu lục trên thế giới. Với mỗi file mình sẽ minh họa bằng hình ảnh để bạn có thể dễ dàng download và sử dụng.

Diagram_Map_001

Diagram_Map_001

 

Diagram_Map_002

Diagram_Map_002

Diagram_Map_003

Diagram_Map_003

Diagram_Map_004

Diagram_Map_004

Diagram_Map_005

Diagram_Map_005

Diagram_Map_006: Bản đồ thế giới

Diagram_Map_006

Diagram_Map_007

Diagram_Map_007

Diagram_Map_008

Diagram_Map_008

Diagram_Map_009: Nước Anh

Diagram_Map_008

Diagram_Map_010

Diagram_Map_010

Diagram_Map_011

Diagram_Map_011

Diagram_Map_012

Diagram_Map_012

Diagram_Map_013

Diagram_Map_013

học thiết kế website
Bình luận của bạn