Tuyển tập 5 mẫu slide powerpoint về an toàn giao thông

Chủ đề về an toàn giao thông thường được thuyết trình để tuyên truyền, giáo dục. Với ý tưởng từ biển báo, đèn giao thông, biển chỉ dẫn... bộ slide này chắc chắn thích hợp với chủ đề đó.

1. DIRECTION

Màu nền: xanh

Màu chữ: trắng

Hình ảnh minh họa:

Tuyển tập 5 mẫu slide powerpoint về an toàn giao thông

2. PUBLIC

Màu nền: xám nhạt

Màu chữ: đen

Hình ảnh minh họa:

Tuyển tập 5 mẫu slide powerpoint về an toàn giao thông

3. SUCCESS

Màu nền: xanh lá cây

Màu chữ: trắng

Hình ảnh minh họa:

Tuyển tập 5 mẫu slide powerpoint về an toàn giao thông

4. TRAFFIC LIGHT 1

Màu nền: xám nhạt

Màu chữ: đen

Hình ảnh minh họa:

Tuyển tập 5 mẫu slide powerpoint về an toàn giao thông

5. TRAFFIC LIGHT 2

Màu nền: xám nhạt

Màu chữ: đen

Hình ảnh minh họa:

Tuyển tập 5 mẫu slide powerpoint về an toàn giao thông

học thiết kế website
Bình luận của bạn